BIM pro facility management

FM, neboli Facility Management (někdy také Facilities Management), česky Správa Budov, je v oboru stavebnictví a BIMu vnímána jako souhrn činností, které jsou třeba k údržbě budovy, tj. řízení jejího provozu a plánování případných oprav.

Velmi zjednodušeně si lze například část týkající se oprav představit jako jakéhosi „údržbáře“, který k tomu, aby něco opravil, musí vědět co, kde a jak. Toto lze běžně zjistit z databáze, kterou si Správce budovy vytvoří při jejím uvedení do provozu. V současnosti si všechny tyto informace musí připravovat Správce budovy sám, tj. přenášet ručně většinu dat do databáze svého systému. Při každé změně je tedy třeba tyto úkony dělat znovu. Propojení s „živým BIM modelem“, kterým disponuje generální projektant je tedy na místě, a přestože s jeho zhotovením je víc práce než při přípravě „klasické“ čárové projektové dokumentace, mohou se zde data z modelu uplatnit ještě jednou.

V průběhu životního cyklu budovy tedy nedochází ke ztrátě informací vnesených na začátku projektantem, ani nových informací připojených stavbou a následně správcem budovy. Všechna data pro FM systémy mohou být načtena opět právě z BIM modelu generálního projektanta. Všechny změny stavby, dispozic, zařízení nebo vybavení se tak jednoduše a efektivně (v ideálním případě automaticky) promítají do FM softwaru (tím může být například ArchiFM nebo ArchiBUS). Některé softwary dokonce umožňují propojení databáze a modelu graficky, takže i pro Správce budovy je práce jednodušší a přehlednější. Díky jednodušší a efektivnější interpretaci informací mohou s FM systémy pracovat i pracovníci, kteří nejsou přímo zaškoleni v BIM.

K vlastnímu BIM modelu je také možné připojit dokumenty, jako jsou například záruční a technické listy nebo smlouvy o údržbě. Všechny informace jsou tedy dostupné, když jsou potřeba a jsou stále aktuální.