PRO VÝROBCE

Vaše produkty jako BIM objekty

BIM Architekti a stavební inženýři musí ve své profesi znát velké množství informací. Kromě základních principů projektování staveb je ale třeba mít přehled i o konkrétních výrobcích a řešeních, které jsou dostupné. Proč jim tedy nedat nástroj, který jim šetří čas a zároveň se tak prezentují Vaše výrobky? Produktů je ve stavebnictví nepřeberné množství a výrobci se stále předhánějí, kdo poskytne architektům a projektantům lepší podporu, podklady nebo katalogy pro navrhování staveb – ať už v tištěné formě nebo na webu. Přesto jsou některé typy sortimentu tak rozsáhlé a sofistikované, že není možné je znát do podrobna všechny, zejména protože se stále častěji jedná o celé konstrukce nebo systémy. Práce architekta a projektanta je právě tyto produkty pro stavbu naspecifikovat – určit jejich vlastnosti a parametry. Pokud má k dispozici BIM knihovnu, může použít digitální verzi Vašich produktů, reprezentovaných jako parametrické BIM objekty, kdy přímo ve svém BIM softwaru, se kterým pracuje každý den, může produkt vidět (ve 2D i 3D a v různých podrobnostech), pomocí parametrů určit jeho vlastnosti (v rozmezí určeném výrobcem, například z konstrukčních důvodů) a připravit tak specifikaci pro stavbu. Nemusí přitom v první řadě znát ani všechny produkty nebo jejich varianty, které výrobce nabízí, protože při výběru z parametrů mu program tyto možnosti sám nabídne. Stačí si pouze z internetu stáhnout aktuální BIM objekt tohoto produktu právě pro svůj BIM software, tj. např. ArchiCAD, Revit, Allplan nebo SketchUp. 

Pro některé typy sortimentu se nehodí používat BIM objekty jako parametrické 3D prvky, protože by nebyly správně použité v modelu stavby. Typický příkladem mohou být sádrokartonové desky, které je lepší v BIM softwaru specifikovat jako součást zdi a ne jako vlastní desku. Proto je možné do BIM softwarů naprogramovat tzv. Doplňky (nebo také Add-ons, Add-ins), tj. nadstavbu pro rozšíření funkcí daného programu. Doplněk, který se vždy ovládá přes na míru připravené grafické rozhraní a následně může uživateli radit, skládat prvky (např. desky na fasádu) nebo provádět komplexní výpočty a výkazy. Práce a zadávání informací do BIM modelu je tak výrazně rychlejší a efektivnější.

Větší kolekce těchto BIM objektů nebo BIM nástrojů se nazývají ve většině softwarů Knihovny“, v Revitu Rodiny“. Odtud také vzniklo pojmenování „Knihovní prvky“, které se často používá. Pro komplexnost a lepší pochopení u výrobců jsme zavedli univerzální pojem „Elektronické katalogy“, jelikož soubor knihovních prvků a nástrojů pro BIM je alternativou tištěného nebo webového katalogu výrobce. 

Použitím konkrétních výrobků jako BIM objektů nebo v BIM doplňcích uživatel docílí:

  • rychlé a přesné specifikace vč. dodatečných informacích o Vašich produktech
  • zobrazení pro model, prezentaci a vizualizaci
  • jistoty aktuálních podkladů pro projekt
  • přesných výkazů a tím i možnost nacenění dílčích částí stavby

Vývojový tým BIM Project

Pro prezentaci Vašich produktů architektům a projektantům je třeba BIM objekty nejprve naprogramovat a následně je efektivně šířit mezi uživatele. Softwarů pro práci v BIM je celá řada. Mezi nejrozšířenější projekční software patří ArchiCAD a Revit, pro návrhy interiérů a vizualizace je oblíbený SketchUp, pro statiky například Allplan. Pro převedení Vašeho sortimentu na knihovnu BIM objektů je třeba vytvořit tuto knihovnu pro každý software zvlášť. Jen tak dokážeme uživatelům připravit nástroje, které budou v jejich softwaru fungovat perfektně. Z tohoto důvodu máme v našem vývojovém týmu odborníky na každý ze softwarů a dokážeme Vám nabídnout komplexní službu – zastřešení podpory projektantům v rámci ČR i zahraničí pro všechny softwary, se kterými uživatelé pracují.

vyrobci.png

Díky našim pracovním procesům, správě dat a přenosu informací nám předáváte podklady pouze jednou a stejná data se tak využijí pro BIM objekty ve všech softwarech. Šetříme Vám tedy čas při komunikaci s technickým oddělením, správě infromací i zpětné vazbě při kontrole jejich správnosti. Efektivní cestou také může být export dat z Vaší databáze, kdy udržování aktuálnosti sortimentu nemusí probíhat ručním přepisováním, ale vše se děje v pravidelných časových úsecích automaticky.

developer.png

Vývojový tým BIM Project je zaregistrován jako Graphisoft developer a Autodesk developer. K tvorbě objektů používáme legální licence všech softwarů, máme tak aktuální přehled o jejich možnostech a nových funkcích a výsledek naší práce prochází kontrolou kvality přímo u výrobce softwaru. Samozřejmostí je implementace informací, které vycházejí z příslušných norem a směrnic, přímo do objektů a nástrojů. Díky tomu Vám můžeme navrhnout řešení přesně na míru, které budou architekti a projektanti opravdu využívat, protože jim bude šetřit čas.

Distribuce produktů BIM a zpětná vazba

Vytvoření BIM objektů nebo doplňků je výborná podpora projektantům a architektům, pokud o nich tito uživatelé vědí. Proto se soustředíme i  na prezentaci vytvořených BIM objektů a využíváme několik distribučních kanálů, kterými se dají tyto digitální produkty šířit.

Portál BIMobject.com

Nejnavštěvovanější a největší portál pro správu digitálního obsahu, který kromě samotného publikování produktů nabízí pro výrobce velké množství dalších doplňujících řešení. V současné době má téměř 100.000 registrovaných uživatelů, kteří si mohou stahovat objekty v několika různých formátech. Velkou výhodou je pro uživatele zdarma dostupná aplikace přímo pro ArchiCAD, Revit nebo SketchUp, pomocí které si mohou architekti a projektanti stáhnout objekty přímo do svého projektu. Tato aplikace zároveň udržuje objekty aktualizované, takže pokud se v databázi objeví novější objekt od výrobce, systém tuto změnu pozná a objekt automaticky aktualizuje. Uživatel se tak může spolehnout, že má k dispozici aktuální sortiment, který bude možné od výrobce na stavbu dodat.

Portály Autodesk

Projekční software Revit a AutoCAD patří pod největší softwarovou společnost Autodesk. Ta spravuje portál Autodesk Seek, kam je možné Vaše BIM objekty nahrát. Pro výrobce, kterým vyvíjíme místo objektů nástroje – doplňky – je možné využít druhý portál: Autodesk Exchange. Zde jsou ke stažení aktuální verze doplňků pro Revit, ať už jsou to katalogy od výrobců nebo obecné rozšiřující funkce.

Portál Graphisoft

Distribuce BIM objektů pro ArchiCAD na portál BIMcomponents.com, který je přímo propojen se softwarem. Uživatel si tak může přímo v ArchiCADu při vyhledávání objektů stáhnout aktuální verzi Vašich produktů.

Web BIM Project

Pro naše zákazníky nabízíme možnost nahrát jejich objekty na náš web, a to zdarma jako součást vývoje objektů. Tento web slouží zejména pro uživatele z Česka a Slovenska a primárně obsahuje česky lokalizované knihovny od českých výrobců. Nabízí přitom stejné možnosti zpětné vazby jako velké zahraniční portály.

Distribuce v ČR

S pomocí našich partnerů dokážeme informaci o Vašich produktech cíleně rozšířit mezi tisíce architektů a projektantů v ČR, ať už pomocí sociálních sítí, prezentací na konferencích či přímým kontaktem s uživateli. Tento způsob distribuce je pro každého výrobce individuální, proto vždy připravujeme řešení na míru.

Zpětná vazba

Výhodou dnešních online technologií je možnost analyzovat, kolik uživatelů si Vaše produkty stáhlo i kolik z nich je opravdu používá. Máme k dispozici množství různých nástrojů, které Vám pomohou vyhodnotit návratnost investice pro BIM. Patří mezi ně například geografický přehled uživatelů, využití jednotlivých softwarů v jednotlivých zemích, počty stažení i možnost uživatele zpětně oslovit s novinkami.

Software pro uživatele BIM

Celý koncept BIM je založený na sdílení informací. Jak ale vytvořit zmíněný BIM model? Profesionálním uživatelům, což jsou architekti a projektanti, případně designéři, k tomu slouží tzv. BIM softwary (resp. BIM systémy). Zde uvádíme seznam a stručný popis těch nejrozšířenějších.

Graphisoft ArchiCAD

ArchiCAD je jedním z nejstarších a nejvíce rozšířených software BIM pro navrhování staveb. Jeho původ je v Maďarské Budapešti a vyvíjí ho firma Graphisoft. První verze byla uvedena na trh v roce 1984. ArchiCAD byl už od svých počátků 3D systém, ne jen náhražka rýsovacího prkna jako například AutoCAD. Nyní je ArchiCAD jedním z nejpropracovanějších BIM softwarů na vedoucí pozici evropského trhu. Obsahuje nástroje pro modelování, výstupy a vykazování, ale také energetické analýzy nebo systémy TZB.  Jeho oblibě se těší také uživatelé platformy Apple. Velkou výhodou je cloudové řešení pro spolupráci Teamwork, kdy mohou uživatelé současně pracovat na centrálním modelu. Firma Graphisoft je součástí koncernu Nemetschek Group.

Autodesk REVIT

Projekční BIM software Revit z díly Autodesku je pro tuto společnost vlajkovou lodí pro stavebnictví. Kromě prostředí pro navrhování (Revit Architecture) a stavební část (Revit Structure) je možné pracovat v Revit MEP, který je uzpůsobený pro systémy TZB. Uživatelé tak mohou definovat ve 3D prostoru vedení například vodovodu, připojovací body elektřiny nebo zabezpečovacích systémů. Následně lze všechny systémy propojit na bázi cloudu a nezávisle na lokalitě mohou jednotliví projektanti připravovat právě tu svou část celého modelu.

Autodesk AutoCAD

AutoCAD je asi nejznámějším CAD systémem na světě. V průběhu jeho 30letého vývoje doznalo uživatelské prostředí i jeho funkčnost značných změn, včetně různých nástrojů a nadstaveb, které ho vylepšují. Formát *.DWG se dokonce stal jakýmsi „standardem“ pro přenos dat mezi softwary. Nicméně v porovnání s BIM softwary tento systém nedokáže přiřadit objektům žádné informace, jedná se tedy vždy pouze o kreslení čar, ať už jsou ve 2D nebo 3D prostoru.

Nemetschek Allplan

Nemetschek Allplan je výborný projekční BIM systém od německé firmy Nemetschek Group. V České Republice je rozšířený zejména mezi statickými kancelářemi díky svým jedinečným nástrojům pro statické výpočty a navrhování vyztužování. Tento program je velmi rozšířený v Německu. Od roku 2007 provedla firma Nemetschek Group akvizici Graphisoftu a vlastní tedy i software ArchiCAD, který je ale stále vyvíjen v Maďarsku a jde svou vlastní cestou.

Google SketchUp

Program SketchUp od společnosti Google je velmi oblíbený hlavně pro svou jednoduchost a efektivní možnosti prezentace. Je intuitivní na ovládání a vyplnil tak prostor mezi ruční skicou a modelováním staveb v počítači. Přestože již pro komerční účely není zdarma, cena jedné licence je řádově nižší než u BIM softwarů a je proto perfektní volbou pro studenty nebo ateliéry, jejichž náplň práce jsou návrhy interiérů.

Referenční projekty

Pro představu, jak může Váš sortiment v BIM softwarech vypadat a fungovat, se můžete podívat na videa z našeho Youtube kanálu. V současné době  máme za sebou již desítky spokojených zákazníků, kteří postupně doplňují i aktualizují svůj sortiment pro další BIM softwary.

Naši partneři

Abychom mohli poskytovat služby na nejvyšší úrovni, spolupracujeme s nejlepšími odborníky v BIM odvětví v ČR i ve světě. Vzájemná výměna informací o vytváření právního a normativního rámce, modelových situacích i názorech nám i našim partnerům výrazně pomáhá v šíření BIM procesu mezi stále více lidí.

Odborná rada pro BIM (CZ BIM)

Odborná organizace CZ BIM sdružuje všechny, kdo se o tuto problematiku zajímají, a to nejen v ČR. Na seminářích a konferencích tak pomáháme připravovat materiály pro právní a normativní podporu a získat další odborné názory pro naše klienty.

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR (CEGRA)

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, zkráceně CEGRA ČR, je výhradním distributorem ArchiCADu – nejrozšířenějšího BIM systému v ČR. Společnými silami šíříme naše aplikace mezi projektanty, a to včetně podpory při práci s BIM knihovnami nebo jejich tvorbou na míru.

CAD consulting

Společnost CAD consulting se již řadu let zabývá implementací pracovního procesu BIM do projekční praxe, ale také tvorbou BIM objektů. Pracuje zde množství kvalifikovaných odborníků, se kterými si vyměňujeme zkušenosti.

ÚRS PRAHA

Společnost ÚRS PRAHA je inženýrskou a poradenskou organizací zabývající se zejména oceňováním stavební produkce. Společně se snažíme najít cestu k efektivnímu vykazování dat z BIM modelů a k urychlení práce rozpočtářům.

partneři