BIM pro dodavatele staveb

Všechny informace vložené do BIM modelu architektem a projektantem je následně možné využít při samotné stavbě budovy.

Data lze použít pro kontrolu výkazů materiálů, objednávky, třídění dodaného materiálu přímo na stavbě, zjišťování postupu práce nebo generování harmonogramů na základě již dodaných a namontovaných částí. Odpadá tím velké množství potenciálních problémů v nejasnostech zadání, komunikaci mezi jednotlivými sub-dodavateli, změnám a úpravám projektu (BIM modelu). Vše je možné sledovat online a v kombinaci s použitím systému RFID kódů a čteček má dodavatel i investor o všem dokonalý přehled.

Je zřejmé, že zavádění BIM procesů vyžaduje investice například do prezentačních nástrojů, zaškolení lidí atd., ale z pohledu investora i dodavatele  je tato cesta jasně daná, protože šetří čas a peníze.

Při rekonstrukcích je velkou výhodou znalost původního objektu, proto při použití BIM modelu stavby odpadá nutnost zaměřování, přípravou stavebních sond a průzkumů. Navíc většina důležitých informací nejde dodatečně zjistit a vše se řeší až podle aktuálního stavbu při realizaci. Tyto skutečnosti následně mohou vyústit v kompletní předělávání návrhů, dokumentací, rozpočtů a celý projekt neúměrně prodlužují. Práce na projektu i vlastní rekonstrukci jsou při použití BIM procesu rychlejší a levnější.